Evästetiedot

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja sinne tallentuva tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Eväste auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Näin tiedämme paljonko nettisivullamme käy kävijöitä. Käytämme evästeitä myös sivuston sisällä liikkumisen seuraamiseen Google Analyticsilla. Tämän tiedon avulla voimme parantaa sivujemme sisältöä ja rakennetta, helpottaa asioiden löytymistä ja tutkia markkinointimme onnistumista.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi kytkeä pois päältä oman selaimen asetuksia muuttamalla.